Webbplatsdisclaimer

  1. Grund för användning

1.1 Läs dessa bestämmelser som styr din användning av webbplatsen (s) noga innan du använder webbplatsen. Genom att besöka och/eller använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av detta Disclaimer. Om du vill beställa produkter och/eller tjänster från webbplatsen och/eller bli medlem måste du läsa och acceptera detta Disclaimer och även de villkor som hänför sig till webbplatsen ( ”Villkoren”). Om du inte accepterar varje term och villkor, måste du avsluta Webbplatsen. Om du använder Webbplatsen, bli medlem i webbplatsen och/eller om du beställer några produkter och/eller tjänster från webbplatsen, har du samtyckte och enades om att, och du är juridiskt bunden av varje sikt och villkor som anges nedan och i villkoren.

1.2 Vi säljer inte våra produkter och/eller tjänster till och/eller tillåta medlemskap i webbplatsen för att beviljas till personer under 18 år Du representerar och garanterar att du är minst 18 år och har rättskapacitet att ingå bindande avtal. Du kommer att krävas för att bekräfta att du är över 18 genom att markera lämplig ruta i slutet av Villkoren.

1.3 Vi förbehåller oss rätten att ändra, ändra eller ändra villkoren och den här Disclaimer från tid till annan utan förvarning. Vi ska sätta ett meddelande på vår hemsida när villkoren och/eller denna Disclaimer har/har uppdaterats. Du och din användning av Webbplatsen är föremål för de villkor som för närvarande visas på webbplatsen. Du ansvarar för att granska relevanta villkor ofta för att vara medveten om eventuella ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen anses vara godkännande av villkoren och eventuella ändringar eller variationer har gjorts.

  1. Innehåll och användning av webbplatsen

2.1 webbplatsen kan erbjuda online underhållningstjänster som vuxen i naturen och kan innehålla grafiska skildringar och beskrivningar av explicit sexuell aktivitet och/eller sälja vuxen naturläkemedel eller andra produkter och/eller tjänster. Genom att bli medlem av webbplatsen och/eller köpa produkter och/eller tjänster från oss eller använda webbplatsen i alla fall, bekräftar du att du är medveten om vilken typ av innehåll som tillhandahålls av webbplatsen, att du inte förolämpad med sådant innehåll, och att du tillgång till webbplatsen fritt, frivilligt och villigt.

2.2 Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ta bort innehåll eller material från webbplatsen när som helst.

2.3 Du försäkrar att din användning av webbplatsen är laglig, ärlig och anständigt, oförarglig och i enlighet med god Internetanvändning praxis från tid till annan. Du accepterar att det är ditt ansvar att se till att Din användning av webbplatsen är laglig i det land där du är bosatt och/eller där du tittar på denna webbplats.

2.4 Du försäkrar att din användning av webbplatsen inte gör intrång vare våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter för tredje part.

2.5 Du förbinder att du inte kommer att använda webbplatsen och alla tjänster som är tillgängliga för dig via webbplatsen för att försöka att få tillgång till och/eller störa funktionen, drift eller säkerhet något nätverk och/eller system eller för att övervaka en tredje mans användning av internet.

2.6 Tillgången till webbplatsen är utanför vår kontroll och i händerna på våra tredjepartsleverantörer. Vi ger inga garantier för att nivån på tillgången på webbplatsen och vi har inget ansvar för förlust och/eller skada som du kan lida till följd av webbplatsen inte är tillgänglig och/eller som en följd av förlust eller korruption av data eller förlust av transaktioner som du lider som ett resultat av något system strömavbrott.

2.7 Allt innehåll på webbplatsen (och eventuella immateriella rättigheter som finns i samma), inklusive text, grafik, bilder och deras urval och arrangemang, tillhör eller licensieras till oss. Användarna får inte kopiera eller skriva ut material som finns på platsen annat än i referenssyfte och beställa produkter och/eller tjänster via webbplatsen. Detta inkluderar även underliggande källkod, programvara och annat material på webbplatsen. Medlemskap i webbplatsen är för personligt bruk och får inte användas i kommersiellt syfte. Kommersiell användning av antingen webbplatsen eller något material som finns på webbplatsen är strängt förbjudet. Varken Webbplatsen eller något material som finns på webbplatsen kan överföras till någon annan person eller enhet, vare sig kommersiella eller icke-kommersiella. Dessutom får material som inte ändras eller ändras och kanske inte visas offentligt, eller användas för något uthyrning, försäljning eller display. Intrång i vår upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter på denna webbplats kan leda till kriminella och/eller civila sanktioner i Storbritannien, USA och andra länder.

3.Konfidentiellt

3.1 Internet är inte ett säkert medium och integritet inte kan garanteras. Vi kan inte ta ansvar för någon skada eller skada kan uppstå eller ådra genom att skicka personlig eller konfidentiell information till oss via Internet eller om vi skickar sådan information. Om du väljer att ge oss personlig information via Internet kan vi behöva för att motsvara med dig, till exempel för att låta dig veta hur vi kommer att använda sådan information. Genom motsvarande med oss ​​på detta sätt uttryckligen överens om att vi kan använda denna metod för kommunikation att svara. Om du informerar oss att du inte vill ha denna information används som grund för ytterligare kontakt med dig då kommer vi att respektera dina önskemål.

3.2 Observera att alla mail som skickas till eller från oss via webbplatsen och eventuella bilagor kommer inte att krypteras. Det finns en inneboende risk med e-post som datasäkerhet kan äventyras. Vi behöver inte, i den utsträckning som lagen tillåter, ta något ansvar (vare sig i kontrakt, försumlighet eller på annat sätt) för någon extern kompromiss säkerhet och/eller sekretess i samband med sändningar som skickas via e-post.

4.Cookies

4.1 Cookies är program som är placerade på hårddisken på datorn av webbplatser. Syftet med en cookie är att spåra en användares navigering av webbplatsen och lagra informationen på användarens hårddisk. Denna information bör göra webbbesök mer produktiv genom att lagra och använda information på din webbplats preferenser och vanor. De behöver inte identifiera användare individuellt men de identifierar en användares dator. Din webbläsare kan välja om du vill acceptera cookies och de flesta webbläsare är inställda på att acceptera dem. Vi kan erbjuda cookies till dig och du bör se till att din webbläsare är inställd att inte acceptera cookies om du inte vill ta emot dem. Mer information om cookies och hur du kan ta bort cookies från din webbläsare tillhandahålls av Interactive Advertising Bureau på sin webbplats som ligger på www.allaboutcookies.org .

5.Dataskydd

5.1 Vi kommer att uppfylla kraven i dataskyddslagstiftning som gäller i England och Wales från tid till annan. I synnerhet kan användare begära en kopia av sina personuppgifter som innehas av oss efter skriftlig ansökan. Observera att vi förbehåller oss rätten att ta ut den lagstadgade avgift för att tillhandahålla sådan information. Vi har för avsikt att hantera all information vi lär oss om dig på ett etiskt sätt. Det kommer endast att användas för våra interna syften för att kunna ge våra produkter och/eller tjänster till dig. Vi kan också använda informationen för att informera dig per post av ytterligare produkter och/eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kan sälja och/eller dela vår databas (er) kunder med utvalda tredje parter. Dessutom opersonlig, anonymiserade data kan skickas till våra tjänsteleverantörer, vilket ger information om trafiken via webbplatsen.

6.Ansvar

6.1 Under inga omständigheter, inklusive men inte begränsat till, vårdslöshet, skall vi eller någon av våra närstående, dotterbolag hållas ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, ekonomiska, följdskador eller skadestånd som beror på användningen av, eller oförmåga att använda eller få tillgång till webbplatsen, inklusive förlust av och/eller korruption av data. Du specifikt bekräftar och accepterar att vi inte är ansvariga för någon kränkande, stötande eller olagligt beteende alla användare. Om du är missnöjd med något av innehållet eller med något av villkoren häri är din enda gottgörelse att avbryta tillgång till webbplatsen.

6.2 Vi förnekanden uttryckligen alla garantier och utfästelser vad gäller tillgänglighet, noggrannhet, kvalitet, prestanda, korrekt överföring, fullständigheten av innehållet på webbplatsen, eller ingår i webbsidor som ägs eller drivs av tredje part som är kopplade till webbplatsen . Webbplatsen tillhandahålls på en ”befintligt skick” och vi gör inga utfästelser och/eller garantier av något slag med avseende på webbplatsen och dess innehåll. Vi har även uttryckligen frånsäger sig allt ansvar för skador som uppstår fel eller fel i datorutrustning eller ofullständiga eller felaktiga uppgifter som överförs via denna eller någon tredje plats part webben eller från din användning av tredje parts webbplats som är länkad till vår. De ansvarsbegränsningar i förhållande till webbplatsen gäller skador av alla slag, inklusive kompensations, direkta, indirekta, följdskador, förlust av och/eller korruption av data, förlorad inkomst, produktion eller vinst, förlust och/eller skador på egendom och tredje parts fordringar. Dock inte ansvarsbegränsning i förhållande till webbplatsen inte begränsa vårt ansvar i den mån det inte kan begränsas och/eller exkluderas som en fråga om lag.

6.3 Du samtycker till att gottgöra och hålla skades oss, våra tjänstemän, anställda, agenter och tilldelar från och mot eventuella skador, förluster, fordringar, skulder, kostnader och utgifter (inklusive ökade administrationskostnader och advokatarvoden på en full ersättning basis) till följd av din överträdelse av något villkor, tillstånd, löfte, representation eller garanti i detta dokument.

7.Virus

7.1 Observera att virus och liknande destruktiva program är en inneboende risk för kommunikation via Internet. Vi kommer att använda våra rimliga ansträngningar för att förhindra kontaminering av något material som skickas till dig av oss. Vi behöver inte, i den utsträckning som lagen tillåter, acceptera något ansvar för eventuella virus eller på liknande sätt destruktiv kod som datorutrustning och/eller programvara som används av dig kan lida till följd av dig tillgång till webbplatsen och/eller någon annan kommunikation via internet mellan dig och oss. Det är ditt ansvar att skanna vad du väljer att ladda ner från webbplatsen för att se till att sådana artiklar är fria från sådant som virus, maskar, trojanska hästar och andra liknande destruktiv kod.

8.Länkar

8.1 Du samtycker till att du inte kommer att länka till webbplatsen på alla sidor du publicerar någonstans på World Wide Web, eller någon annanstans, utan vårt skriftliga medgivande. Införandet av en länk till en tredje part webbplats som finns på webbplatsen betyder inte att vi stöder den webbplatsen.

9.Kundtjänst

9.1 Alla frågor ska göras via kundservice e-post på webbplatsen. All kommunikation ska ske via kundtjänst webbplats – Alla annan e-post kommer att ignoreras! Avbokning begäran bör göras genom att kontakta kundtjänst via kundservice e-post eller telefon.

9.2 Rådgör med din läkare innan användning av någon av våra produkter och/eller tjänster. Kontrollera för mer information om allergiska reaktioner eller liknande problem som kan uppstå när man använder en produkt av detta slag.

10.Produktärenden

10.1 Alla system/produkt påståenden görs baserat på en eller några eller alla av följande: Kundberättelser, betalas för medicinska recensioner som leder till påskrifter, 3: e parts kliniska/vetenskapliga studier, primära kliniska studier, informationsleverantör eller användar inlägg och feedback dokumenterade i vårt supportforum. Där vittnesmål, leverantörsinformation, användar inlägg eller allmän feedback används kommer att klargöras i eller fäst till själva påståendet. Vi gör inga anspråk i förhållande till de produkter och/eller tjänster som avses på webbplatsen som inte grundar sig på ovanstående information.

10.2 på grund av hälsoskäl, kost och livsstil resultaten från våra produkter och/eller tjänster kan skilja sig, med detta i åtanke ger vi en valfri kundgaranti.

11.Generellt

11.1 Permanda LTD är registrerat i England och Wales som ett aktiebolag. Vår handel kontor och resgistered kontor Permenda LTD, Park Lane Business Center, Old Basford, Nottingham, NG6 0DU.