Villkor - Leverans av SizeGenetics™

DESSA VILLKOR ( ”VILLKOR”) OCH DE VILLKOR SOM FINNS I WEBBPLATSEN FRISKRIVNING GÄLLER FÖR DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS OCH ALLA INKÖP DU GÖR. DU BEHÖVER FÖR ATT BEKRÄFTA ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DESSA VILLKOR OCH VÅR FÖRBEHÅLL FÖR ATT FORTSÄTTA MED DIN BESTÄLLNING OCH GÖRA ETT KÖP.

DU KOMMER ATT KUNNA SKRIVA UT EN KOPIA AV DESSA VILLKOR – VI REKOMMENDERAR ATT DU GÖR DETTA OCH BEVARAR KOPIAN FÖR FRAMTIDA REFERENS.

DU OCKSÅ MÅSTE BEKRÄFTA ATT DU SAMTYCKER TILL VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER I SYFTE ATT GÅ VIDARE MED ETT KÖP. LÄS VILLKOREN OCH VILLKOR SOM HANDSKAS MED VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER NOGGRANT OCH MARKERA RUTAN LÄNGST NER PÅ SIDAN FÖR ATT ANGE DITT MEDGIVANDE.

OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN NEDAN OCH/ELLER VÅR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER I ENLIGHET MED DESSA VILLKOR PLEASE PLACERA INGA BESTÄLLNING HOS OSS.

DEFINITIONER

I dessa villkor, följande ord har följande betydelser om inte annat framgår av sammanhanget:

“ Avtal”varje avtal mellan dig och oss att införliva dessa 
Villkor för leverans av varor och tjänster;
“Direktör”betyder Permenda Ltd;
“Ansvar”innebär ansvar för alla skador, krav, förfaranden, åtgärder, utmärkelser, kostnader, kostnader och eventuella andra förluster och/eller skulder;
“ Produkter”varje och alla beställda från oss av dig produkter;
“Vi, Oss, Vår”betyder Permenda Ltd;

Hemsida”
betyder http://www.sizegenetics.com
“Tjänster”avser alla tjänster som beställts från oss av dig och omfattar alla medlemmar som kan erbjudas begränsade områden av webbplatsen;
“Du, Din, Dig själv”den person vars order på produkter och/eller tjänster accepteras av oss.

1. Om oss

SizeGenetics.com ägs och drivs av Permenda Ltd.

2. Om dig

Genom att placera en order via denna webbplats Du garanterar att du är minst 18 år gammal och kan ingå bindande avtal. Du garanterar vidare att du förstår och accepterar att vara bunden av dessa villkor.

 

3. Villkor

3.1 Dessa villkor reglerar utbudet av produkter och tjänster till dig.

3.2 Det är ditt ansvar att se till att Din användning av webbplatsen och köp av produkter och/eller tjänster är laglig i det land där du bor och/eller i vilken Du bläddrar denna webbplats. Se vår Disclaimer. För ytterligare information, gå till Disclaimersidan .

 

4. Grund för Kontrakt

4.1 Dessa villkor och alla dokument eller ansvarsfriskrivning som anges i dem utgör hela avtalet mellan dig och oss i samband med leverans av alla produkter och/eller tjänster via webbplatsen.

4.2 Dessa villkor ersätter alla tidigare villkor, tidigare avtal, representationer, överenskommelser eller arrangemang och skall ersätta alla villkor som tidigare finns på denna webbplats eller anmälts till dig. Du är medveten om att ingå ett avtal med oss Du har inte åberopas någon representation, företag eller löfte tidigare gett eller antyds från allt sade i förhandlingar eller på annat sätt före sådan. Spara kontrakter som uttryckligen anges i dessa villkor.

4.3 Våra medarbetare, underleverantörer och/eller agenter inte har rätt att göra några utfästelser eller garantier om de produkter, tjänster (inklusive, utan begränsning några erbjudanden medlemskap) och/eller webbplatsen inte bekräftas av en direktör skriftligen.

4.4 Inga muntliga garantier ska binda oss inte ges av en direktör.

4.5 Vi har rätt att ändra, ändra eller ändra dessa villkor från tid till annan. Ingen ändring av dessa villkor ska vara bindande för oss om inte skriftligen överenskommits mellan dig och en direktör i förväg om din beställning.

4.6 Vi ska sätta ett meddelande på vår hemsida https://sizegenetics.com när dessa villkor har uppdaterats. Du kommer att vara föremål för de villkor som gäller vid den tidpunkt som Du beställer produkter och/eller tjänster från oss. Men på pågående tjänster såsom alla medlemmar erbjuds kommer att omfattas av de uppdaterade villkoren på plats från tid till annan och följaktligen är det ditt ansvar att läsa och granska dessa villkor från tid till annan tillhandahålla vår så att du är fullt medvetna om eventuella ändringar. Ditt köp av produkter och/eller tjänster och/eller fortsatt användning av webbplatsen och/eller, i förekommande fall, ska Din fortsatta medlemskap i webbplatsen eller del därav anses vara din acceptans om varje ändring eller variation som har gjorts .

4.7 Om inte annat överenskommits skriftligen av oss kommer Services ges för en period av minst 6 månader från godkännande av Din beställning för samma. Efter utgången av denna period, vi får genom skriftligt meddelande till dig när som helst avbryta tillhandahållandet av sådana tjänster.

 

5. Order och Kontrakt

5.1 Du kan placera order på produkter och/eller tjänster, antingen via hemsidan, via fax, per post eller per telefon. Om du vill göra din beställning via fax eller post, skriv ut från den aktuella beställningsformuläret från webbplatsen, fyll den och returnera den till oss med hjälp av kontaktuppgifterna anges. Om du vill göra din beställning via telefon, ring FREEFONE 800-750-7302 eller globalt 001-661- 705-3877. Samtal till denna världsomspännande nummer kommer att debiteras vanliga internationella priser.

5.2 Vi har rätt att vägra att acceptera några beställningar för produkter och/eller tjänster. Din beställning för produkter och/eller tjänster utgör ett erbjudande till oss att köpa dessa produkter och/eller tjänster och får endast ingå ett bindande avtal när vi skickar vår orderbekräftelse till dig via e-post.

5.3 Du är ansvarig för riktigheten i din beställning och för att ge oss all information som är nödvändig för oss att utföra kontraktet. När du mata in dina uppgifter via hemsidan, Du är ansvarig för att se till att all information du ger oss är korrekt. Vår beställningsprocess på webbplatsen kommer att ge dig instruktioner om hur man korrigera eventuella inmatningsfel.

5.4 Vid beställning per post eller fax, är det ditt ansvar att se till att den information som du inkluderar på beställningsformuläret är korrekta och läsbara. Om du beställer via telefon, kommer vi att läsa tillbaka dina uppgifter till dig. Du måste informera oss om eventuella fel i dina uppgifter i detta skede. På grund av det faktum att vi kommer att sträva efter att leverera dina produkter till dig mycket snabbt, du har en period av 24 timmar från bekräftelse på din beställning att korrigera eventuella felaktigheter i din beställning genom att ringa +44 115 977 1683.

5.5 Produkter i mån av tillgång. Om vi inte kan förse dig med de produkter på grund av det faktum att de är slut i lager, kommer vi att informera dig så snart som möjligt. Du kommer att ges möjlighet att (i) att vänta tills produkterna är i lager när vi kommer att utföra kontraktet; eller (ii) att avbryta din drabbade ordning och få full återbetalning (om vi har redan fått betalning från dig).

5.6 Vi försöker se till att alla detaljer som finns i webbplatsen är så exakta som möjligt. Vid de tillfällen då det finns ett fel, kommer vi att informera dig så snart som möjligt och det kommer att korrigeras.

5.7 Observera att några detaljer och/eller specifikationer för produkter och/eller tjänster som produceras av oss (inklusive eventuella fotografier av produkter) är avsedda som en vägledning för att ge en allmän approximation.

5.8 Vi håller kopior av alla order Vi tar emot och accepterar under en period av 6 år från dagen för beställningen. Detta gör det möjligt för oss att behandla beställningar på ett effektivt sätt, upprätthålla en hög kundservice och ta itu med kvalitetsfrågor när de uppstår.

 

6. Medlemskap

6.1 Vi erbjuder medlemskap till ett begränsat område av denna webbplats som en tjänst från tid till annan. För att bli medlem (där denna tjänst erbjuds) Du måste fylla i Dina uppgifter on-line. Detta kommer att utgöra din ansökan. Vi kommer att bevilja medlemskap till webbplatsen när din ansökan har behandlats genom att meddela att du har varit framgångsrika och Du kommer att få ett användarnamn och tilldelas ett lösenord. Ett bindande avtal för att få tillgång till medlemmarnas enda delen av webbplatsen kommer endast att bildas när vi skickar Ditt användarnamn och lösenord.

6.2 Du måste använda ditt användarnamn och lösenord för att få tillgång till ledamöternas enda delen av webbplatsen. Du måste hålla detta användarnamn och lösenord trygg och säker som Du är ansvarig för eventuella åtgärder som begås med hjälp av detta användarnamn.

6.3 Du försäkrar att Din användning av webbplatsen är laglig, ärlig, anständigt och sanningsenlig och inte förolämpa någon individ eller en del av samhället. Du måste också läsa och se till att du följer de regler för användning finns i vår Disclaimer på Disclaimersidan . Om du bryter mot reglerna Din användning av Webbplatsen, kan vi återkalla ditt medlemskap med eller utan förvarning och Ditt användarnamn och lösenord kommer att avaktiveras.

6.4 material på och nås via medlems enda delen av webbplatsen och webbplatsen är i allmänhet endast referens. Du kan skriva ut kopior för din information, men dessa dokument är endast för personligt bruk, ingen annans.

6.5 Tillgången till webbplatsen är utanför vår kontroll och är beroende av tredjepartsleverantörer. Du bekräftar att din användning av webbplatsen, inklusive medlems enda avsnitt får inte vara fri från avbrott.

 

7. Produkter

Alla produkter som köps är endast personligt bruk. Produkterna kan inte säljas vidare och kan inte ges till någon tredje part.

Den produkt som säljs under namnet ‘SizeGenetics™’ tillverkas av Danamedic och även säljs under namnet ‘Jes-Extender™’.

8. Avbokning

8.1 Förekommande fall Du kan avboka din beställning i enlighet med dina rättigheter enligt Distanshandelsföreskrifterna. Mekanismen för att avbryta ditt kontrakt på detta sätt anges nedan.

8.2 Du har en period av 7 arbetsdagar från dagen för mottagandet av dina produkter på sig att annullera din beställning. I fallet med en order på tjänster du har en period av 7 arbetsdagar från det datum Vi bekräftar Din beställning och avtalet ingås på sig att annullera din beställning eller, om Du samtycker till tillhandahållandet av tjänster före utgången av den initiala 7-dagarsperiod din ångerrätt ska upphöra att gälla den dag då tillhandahållandet av tjänster påbörjas. Såvida du inte meddelar oss vid tidpunkten för din beställning som du vill fördröja vår tillhandahållande av tjänster till dig, kommer tillhandahållandet av tjänster påbörjas med omedelbar verkan. Du kan avboka din beställning genom att skicka ett mail till oss på support@sizegenetics.com eller ringa oss på +44 115 977 1683 och vi kommer att återbetala några pengar du har betalat för oss när det gäller den annullerade beställningen.

8.3 Förmågan att annullera beställningar gäller inte:

8.3.1 personliga eller ömtåliga produkter;

8.3.2 video, dvd, ljud eller mjukvaruprodukter där själva produkten eller dess förpackning har oförseglade; och

8.3.3 de produkter där otillräcklig omsorg har tagits i sin hantering. Sådana produkter inkluderar de produkter som är skyddade för hygien eller andra skäl av skyddande eller hygien tätningar men produkten har använts och/eller tätningarna har brutits eller oförseglade.

8.4 Om avtalet inte gäller de produkter som anges i punkt

8.4.1 Du kan avbryta ditt kontrakt under förutsättning att du returnerar produkter som redan levererats till dig på din bekostnad av Registered Post så snart som möjligt. Du måste vidta rimliga vård av produkter medan de är i din ägo och du får inte använda dem. Vänligen returnera produkterna till oss med sin originalförpackning. Om du inte har återvänt Produkterna inom 14 dagar efter uppsägning kan vi samla in Produkter från dig på din bekostnad.

8.5 Efter avbrytningen av ditt kontrakt kommer vi att återbetala inköpspriset (om vi har redan fått betalning). Vi kan dra från återbetalas inköpspriset eventuella bankavgifter av oss direkt uppkommit till följd av annulleringen.

8.6 Vi har inget ansvar för dig när det gäller eventuella inställda annat än att återvända betalning Du order kan ha gjort före annullering (med förbehåll för de avdrag som anges i punkterna 8.4 och 8.5 ovan). Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

 

9. Leverans

9.1 Datum för leverans är bara uppskattningar och kan inte garanteras. Tiden är inte det väsentliga i förhållande till dessa datum. De är också föremål för alla frågor utanför vår kontroll, inklusive utan begränsning de händelser som anges i punkt 16.3.

9.2 Som en allmän regel, kommer vi att skicka produkterna till dig samma dag som vi accepterar din beställning (med förbehåll för de produkter som finns i lager) eller nästa arbetsdag om din beställning utanför våra ordinarie arbetstid. I de flesta fall vi betalt för leverans och förpackning. Dessa leveranspriser beskrivs på webbplatsen och kan komma att ändras. Under vissa omständigheter, Vi erbjuder gratis leverans. Dock kan detta alternativ återkallas av oss när som helst. Bör leverans dras Vi kommer att meddela dig av kostnaderna för leverans vid den tidpunkt du gör din beställning och Du kan avboka din beställning i detta skede bör du inte fortsätta.

9.3 där produkter som är levereras i omgångar, skall varje leverans utgöra en separat och distinkt kontraktet och underlåtenhet att vi kan leverera, eller anspråk av dig när det gäller, ska varje avbetalning inte rätt att förneka och/eller säga upp kontrakt som en hel.

9.4 Trots Dina rättigheter för uppsägning som anges i punkt 8 ovan Du har ingen rätt att avvisa produkter och har ingen rätt att häva för försenad leverans om förfallodagen för leverans eller eventuella efterföljande datum som har anmälts till Dig har passerat.

9.5 Vi skall inte behöva uppfylla order för produkter inom den sekvens i vilken de är placerade.

9.6 I de flesta fall kommer order att levereras till dig av specialleverans, vilket kräver en signatur för att bekräfta mottagandet. Det är ditt ansvar att se till att det finns någon på leveransadressen att teckna Produkterna vid leverans. Alternativt är det ditt ansvar att samla in produkter från alla post samling depå och/eller ordna ett alternativ leveransdatum om du inte är tillgängliga att teckna produkter.

9.7 Vi är inte ansvariga för de produkter och deras säkra leverans efter att de har lämnat vår ägo. Om du har några frågor om utebliven leverans, sen leverans och/eller skador på produkter under transport, måste du ta upp detta med bärare. Vi kommer att förse dig med sina uppgifter på begäran.

10. Priser och betalning

10.1 Priset för produkter och tjänster skall vara de som visas på webbplatsen vid tidpunkten för vår acceptans av din beställning.

10.2 Priserna för Produkterna omfattar inte leveranskostnader som du kommer att debiteras för dessutom och dessa visas tydligt på webbplatsen. Även om vi erbjuder en gratis leverans under vissa omständigheter, Vi förbehåller oss rätten att ta bort det här alternativet när som helst och när detta är fallet Vi kommer att meddela dig om de avgifter som skall tillämpas vid den tidpunkt du gör din beställning.

10.3 Om inget annat anges, alla priser är inklusive moms eller annan liknande moms. Beställningar av ProSolution-piller uppfylls av Marabou Ltd och kan bli föremål för ytterligare importavgifter som du kommer att ansvara för att betala.

10.4 Samtidigt som vi försöker se till att alla priser på webbplatsen är korrekta, kan fel uppstå och priserna kan variera. Vi använder ett automatiskt system som omvandlar priset till en angiven valuta baserat på den då aktuella valutakursen. Du kommer att faktureras i amerikanska dollar (USD), som kommer att konverteras till din lokala valuta med din kortutgivare baserad på aktuell valutakurs. När du gör din beställning, kommer det korrekta priset bekräftas. Om du inte accepterar priset, inte gå inte vidare med din beställning. Om vi upptäcker ett fel i priset på produkter eller tjänster du har beställt Vi kommer att informera dig så snart som möjligt och ge dig möjlighet att antingen åter bekräftar din beställning till rätt pris eller avbryta den. Om vi inte kan kontakta dig, kommer Din beställning annulleras. Om du avbryter en order på grund av ett fel i pris och vi har redan fått betalt för de berörda produkterna eller tjänster, kommer du att få en full återbetalning.

10.5 Du kommer att informeras skriftligen av oss om eventuella höjningar av priserna på varor eller tjänster som kan ha uppstått mellan dig din beställning och vårt godkännande av denna ordning. Du kan avboka utan ansvar någon ordning i förhållande till vilken priset höjs.

10.6 Betalning sker vid den tidpunkt du gör din beställning:

10.6.1 Om du beställer online via webbplatsen använder vi en tredje part att ta din betalning med kontokort. När du går vidare till kassan och gör din beställning, kommer vi att ta dina personuppgifter och kortinformation och vidarebefordra dem till våra valda kreditkort handels. Den kreditkort handels kommer att kontrollera och lagra data för att bearbeta dina betalningsuppgifter. Vi har infört skyldigheter på våra kreditkort köpman för att skydda säkerheten och säkerheten för dina data. För varje kredit- eller betalkort transaktionen Vi rekommenderar starkt att du skriva ut och behålla en kopia av korttransaktionen på en lättillgänglig plats för framtida referens;

10.6.2 Om du placerar order via fax, när du fyller i beställningsformuläret fyll information om dina bankkort/kreditkort som efterfrågas på blanketten. Observera att fax inte är en säker metod för kommunikation och vi tar inget ansvar för förlust och/eller skador som du kan lida till följd av faxa din kredit/betalkort detaljer till oss. Som med online-betalningar, kommer din kortinformation och data skickas till våra kreditkort köpman för att bearbeta betalning,

10.6.3 Om Du gör din beställning via telefon, kommer vi att be om din kredit/betalkort för att ta betalningen. Som med online-betalningar, kommer din kortinformation och data skickas till våra kreditkort köpman för att bearbeta betalning, och

10.6.4 Om Du gör din beställning via post, fyll i beställningsformuläret och skicka det till oss, tillsammans med betalning i form av postanvisning, check eller kontanter i pund, till den adress som anges. Vi råder dig att skicka din beställning med rekommenderat brev så att dess vistelseort kan spåras. Vi har inget ansvar för dig när det gäller order som inte når oss.

10.7 Vi kommer inte att acceptera Din beställning och avtalet kommer inte att avslutas förrän den tidpunkt då vi får bekräftelse från vårt kreditkorthandelsföretag att betalningen har godkänts och/eller Vi har fått full betalning i tillgängliga medel.

10.8 Om du av någon anledning full betalning inte görs, kan vi hålla inne eller avbryta leveransen av produkter eller, i förekommande fall, Tjänster.

 

11. Objekt och risk

Risk i produkterna får passera till dig vid tidpunkten för leveransen. Leverans skall anses inträffa vid den tidpunkt när produkterna skickas till våra nominerade bärare.

12. Felaktiga varor

12.1 Om du upptäcker att en produkt är defekt, måste du meddela oss om felet inom 7 dagar från dagen för leverans eller inom en rimlig tid för upptäckt (om felet inte var uppenbart).

12.2 Vi kan be dig att returnera felaktiga produkter till oss för inspektion innan vi skickar en ersättare. Om produkterna är felaktiga, kommer vi att ersätta den felaktiga Produkten utan extra kostnad för dig och återbetala skäliga kostnader som du kan ha ådragit återvända den felaktiga produkten till oss.

13. Garanti

13.1 Vi är övertygade om att du blir nöjd med de produkter du har beställt. Som ett resultat, och utan att det påverkar dina rättigheter enligt punkterna 8 och 12. om du inte är nöjd att produkterna har producerat några av de angivna resultaten Vi återbetalar priset du har betalat för produkterna (24 månaders förlängd garanti är icke- återbetalas) förutsatt att:

13.1.1 Du använder produkter helt i enlighet med våra instruktioner (antingen som anges på webbplatsen och/eller skickas med produkter);

13.1.2 Du använder produkter under den minimiperiod som anges på garantisida ;

13.1.3 du förser oss med all information som vi ber om för att kvalificera sig för en återbetalning, och

13.1.4 Du returnera produkten till oss på egen bekostnad till vår brittiska adress:

Svit 3A
Park Lane Business Center
Old Basford
Nottingham
NG6 0DU
Storbritannien
i enlighet med 13.2 nedan.

13.2 för att få din återbetalning enligt denna garanti, kontakta support@sizegenetics.com att få din avkastning identifikationsnummer. Alla anspråk måste lämnas in inom 6 månader efter ditt köp av produkter. Genom att hävda återbetalning Du garanterar att du har använt produkten enligt anvisningar från våra instruktioner och för minimiperiod.

13.3 Observera att produkterna fungerar på olika sätt för olika användare. Skillnader i metabolism och livsstil kan påverka den tid som krävs för att uppnå resultat. Du får inte uppleva omedelbara resultat.

14. Dataskydd

14.1 När du använder vår webbplats, kommer du att bli ombedd att lämna viss personlig information såsom kontaktuppgifter, kredit/betalkort eller andra betalningsuppgifter. Vi kommer att lagra data du lämnar till oss på datorer eller på annat sätt. Data kommer att hållas i USA där webbplatsen är värd. Genom att placera order för produkter samtycker du till överföringen av dina uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för detta ändamål och vår bearbetning i allmänhet. De ändamål för vilka dina personuppgifter kommer att behandlas anges nedan. Ange ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål genom att markera relevant ruta i slutet av dessa villkor.

Om du inte längre vill att dina data som ska hållas utanför EES och/eller för vår bearbetning ske, kontakta oss på support@sizegenetics.com. Detta kommer dock att påverka din förmåga att använda webbplatsen och beställa produkter och/eller tjänster.

14.2 Vi kommer att uppfylla kraven i alla dataskyddslagstiftning som gäller i England och Wales från tid till annan. I synnerhet kan du begära en kopia av alla personuppgifter vi har om dig på skriftlig ansökan. Observera att vi förbehåller oss rätten att ta ut den nuvarande lagstadgade avgiften för att ge dig sådan information. Vänligen kontakta Andrew Slack, vår datatillsynsmannen.

14.3 kommer behandla dina personuppgifter på ett etiskt sätt. Den kommer att användas för följande ändamål:

14.3.1 Att behandla Din beställning;

14.3.2 I förekommande fall, för att administrera ditt medlemskap Webbplatsen;

14.3.3 att administrera vår webbplats tjänster som kan innebära att dela information med våra tjänsteleverantörer;

14.3.4 att administrera vår verksamhet,

14.3.5 för bedömning och analys (t.ex. marknads kund, produktanalys) för att göra det möjligt för oss att granska, utveckla och förbättra de tjänster som vi erbjuder och för att kunna förse dig med relevant information genom våra marknadsföringsinformation; och/eller

14.3.6 att meddela dig per post några produkter som vi tror kan vara av intresse för dig om du inte informerar oss om att du inte vill ta emot sådan information.

14.4 Vi kan också lämna dina uppgifter till någon till vem vi överföra eller kan överföra vår verksamhet och/eller våra rättigheter och skyldigheter enligt avtal med dig eller till polisen eller någon annan reglerande eller statlig myndighet där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

14.5 Vi kan dela vår databas (er) kunder med utvalda tredje parter.

14.6 Om du inte vill att vi ska meddela dig via posten ytterligare produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, skriv till oss på adressen som anges i avsnittet ”Våra uppgifter” eller mejla oss på stöd @ sizegenetics.com.

14.7 Vi försöker se till att alla uppgifter vi har om våra kunder är uppdaterad och korrekt. Därför, om någon av dina personuppgifter ändras, låt oss veta genom att kontakta oss på support@sizegenetics.com. Vid beställning på nätet, kommer vi att ge en tydlig process för dig att korrigera eventuella inmatningsfel.

13.4 Om du inte uppfyller de villkor på 13.1 och det förfarande som beskrivs vid 13.2 ovan Vi kommer inte att vara skyldig att återbetala ditt köp. Om vi vägrar att återbetala ditt köp Vi kommer på Din kostnad tillbaka Ej använt läkemedel till dig förutsatt att du har tydligt i din begäran om återbetalning att den oanvända produkten ska returneras till dig tillsammans med adressen till vilken den oanvända Produkten att skickas.

15. Ansvar

15.1 Vi har inget ansvar för dig för förlust av vinst, affärer, intäkter eller inkomst, förlust av förväntade besparingar, förlorad data, skador på goodwill, avbrott i verksamheten, ekonomiska och/eller annan förlust som vid den tidpunkt du in i till detta kontrakt var inte en någorlunda förutsebar följd av oss bryter mot dessa villkor, till exempel, om du och/eller vi kunde inte ha tänkt sådana förluster före eller när vi ingått ett avtal.

15.2 Ingenting i dessa villkor ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för dödsfall eller personskada på grund av vår försumlighet, bedrägeri och/eller någon av dina lagstadgade rättigheter som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag på grund av att du agerar som konsument och/eller på grund till tillämplig lag. Någon bestämmelse som skulle vara ogiltigt enligt någon konsumentskyddslagstiftning eller annan lagstiftning skall i så måtto, har ingen kraft eller effekt.

15.3 Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara kompatibel med datorn och vi accepterar inget ansvar för korruption och/eller förlust av data som finns på din dator eller något ansvar för någon annan förlust eller skada av något slag som orsakas till din PC uppstått genom användning av webbplatsen.

16. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

16.1 Beställning

Du kan beställa på nätet eller via telefon, brev eller fax.
Online: www.sizegenetics.com
Telefon: +45 45200300, Kontorstider 8:00 till 04:00 (GMT + 1)
Brev: DanaMedic, Maglebjergvej 4. DK-2800 Lyngby
Fax: +45 45.200.309

Den information som ges av dig med hjälp av någon metod för beställning är avgörande, eftersom det är den enda information vi har för att säkra en korrekt leverans.
Om den adress som anges av dig i den ordning är felaktig, vilket leder till en misslyckad leverans kommer vi att erbjuda ingen återbetalning. Vår beställningsprocess på webbplatsen kommer att ge dig instruktioner om hur man korrigera eventuella inmatningsfel.

Betalning måste säkras innan vi kan leverera. Vi accepterar alla större kreditkort, PayPal, överföring av pengar (bank till bank) och Western Union. Om du föredrar en annan metod för betalning, vänligen kontakta oss, och vi kommer att försöka rymma.

16.2 Leverans

Vi levererar till alla länder i världen, på en fast fraktkostnad på 25 $ eller 19 €, oavsett var du bor. Leveranstiden är mellan 1 och 4 arbetsdagar beroende på var du bor.
Vi levererar till postlådor (PO Box) och Army brevlådor (APO), men för att göra det måste vi använda vanliga posttjänster, vilket kan leda till en längre transittid (2-10 arbetsdagar).
Alla betalda order före klockan 12 vår tid (GMT + 1), kommer att skickas samma dag (mån-fre), och du kommer att få ett mail med ett spårningsnummer när de levereras, för att följa utvecklingen av leveransen.
Vi använder väl kända kurirtjänster för att leverera våra produkter, (FedEx, DHL, TNT, UPS, USPS). Om vid leverans, svarar ingen på den adress som anges på order kommer en notering att lämnas på adressen, ber dig att kontakta kuriren att ordna leverans. Fler försök kommer att göras för att leverera paketet på adressen, inklusive lämnar en anteckning i din brevlåda. Om alla försök misslyckas, och dessutom ingen kontakt har gjorts av dig till kuriren, kan produkten returneras till oss. I det här fallet anser vi den produkt som skall levereras, och vi kommer att erbjuda några pengar återbetalning. Om den adress som anges av dig i beställningsformuläret är felaktig, vilket leder till en misslyckad leverans och därmed en åter produkt kommer vi att erbjuda ingen återbetalning. Vi sänder från Danmark/Europa, och vi är inte ansvariga för några speciella arbetsuppgifter, moms eller importrestriktioner i ditt land. Vi kan inte lära sig och hålla dig uppdaterad på de lokala reglerna i över 200 länder i världen. Om en produkt returneras till oss på grund av lokal tull, moms eller importrestriktioner, kommer vi inte att erbjuda pengar återbetalning. Vi kommer naturligtvis att hjälpa dig på något sätt möjligt att frigöra produkten vid importfrågor. När kuriren presenterar en signatur från adressen på beställning, är produkten levereras.
16.3 Garanti, skydd och retur

Vi har heltidsanställda och en läkare specialist, för att hjälpa dig på något sätt med eventuella problem som kan uppstå vid användning av våra produkter.
Vi garanterar att produkten kommer att ge dig en förstoring om de används på rätt sätt och flitigt. I själva verket erbjuder vi dig en dubbel pengar återbetalning om du får inga resultat. Allt du behöver göra är att ange dina uppgifter och statistik på nätet en gång i veckan (”My SizeGenetics”) för att hålla koll på dina framsteg med produkten, eller brist på sådan. Vi ber dig också att ta en bild före och efter behandlingen med produkten appliceras för att se till att du har använt det på rätt sätt. Bifoga en linjal placerad på blygdbenet pekar mot toppen av penis på båda bilderna. Om du inte har utvidgat din penis inom 1000 timmar av träning, är den dubbla återbetalning din. Du kan göra anspråk på din dubbla återbetalning när som helst under ditt första år med din produkt (en dubbel återbetalning per kund). Om du någonsin borta utan tillgång till Internet, helt enkelt kontakta oss för att låta oss veta att du inte kommer att kunna skriva in dina resultat just den veckan. Vi erbjuder ett års garanti på produktion av alla delar och montering av våra produkter. Om du upplever brott med våra produkter, och det har förekommit under normal användning, kommer vi att be dig att rapportera detta till oss via detta formulär, inkl. en kort beskrivning och några bilder. Om problemet inte kan fastställas via e-post/bilder, kan vi be dig att returnera produkten till oss, för en närmare inspektion. Denna returfrakt betalas initialt av dig, men om vi beslutar problemet är under garanti, återbetalar vi frakten, samt reparation och/eller byta ut produkten, och skicka tillbaka den till dig, i perfekt skick. Om det inte är under garanti, kommer vi att ge dig ett erbjudande för reparation/utbyte och inväntar ditt godkännande, innan du går vidare. På grund av den intima karaktären av vår produkt, och därmed de stränga hygieniska krav, kan vi inte återbetala en begagnad produkt.

Detta är också tydligt på den förseglade påsen talesätt: ”Produkten kan inte returneras när väskan öppnas”. Vi accepterar en återgång när den förseglade påsen inte har öppnats, och produkten tas emot i övrigt i gott skick i originalförpackningen inom 5 veckor efter leverans av oss. Det belopp som vi kommer att återbetala är kostnaden för själva produkten, minus vår kostnad för 3: e parts frakt/bud både till och från dig. Observera att returfrakten priset kan vara betydligt högre, eftersom volymen går tillbaka till oss är mycket mindre än den utgående volymen.

  1. Allmänt

17.1 Inget avstående av oss om eventuella brott mot något Kontrakt av dig och/eller underlåtenhet oss att utöva de rättigheter eller åtgärder som vi har rätt skall betraktas som ett avstående från varje efterföljande brott mot samma bestämmelse eller någon annan bestämmelse eller våra rättigheter eller rättsmedel och får inte befria dig från att uppfylla dessa skyldigheter.

17.2 Om någon bestämmelse i dessa villkor innehas av någon behörig myndighet vara ogiltig eller inte kan verkställas i sin helhet eller delvis giltigheten av övriga bestämmelser i dessa villkor och resten av den drabbade bestämmelse skall påverkas och ska förbli i full kraft och verkan.

17.3 Vi har inget ansvar för dig för eventuella förseningar i utförandet i den utsträckning som en sådan försening är på grund av någon händelse utanför vår kontroll, inklusive force majeure, överbelastningsattacker, internet störningar, icke prestanda genom leverantörer eller underleverantörer, krig, översvämning, brand, arbetskonflikter, sub-entreprenörens förseningar, strejker, lockouter, upplopp, upplopp, skadegörelse, explosion, statliga åtgärder och andra liknande händelser. Om vi drabbas av en sådan händelse då dags för prestanda skall förlängas under en period som motsvarar den tid som en sådan händelse eller händelser försenade sådan prestanda.

17.4 Alla tredje parts rättigheter är undantagna och ingen tredje part ska ha rätt att genomdriva ett kontrakt. Några rättigheter för tredje part för att genomdriva detta avtal kan varieras och/eller släckas genom överenskommelse mellan parterna.

16.5 Lagarna i England och Wales ska styra något Kontrakt mellan oss och alla tvister mellan oss kommer att lösas exklusivt i engelska domstolar. Engelska är det enda språk som erbjuds för avtalets ingående.

16.6 Permenda LTD är registrerat i England och Wales som ett aktiebolag (registreringsnummer 6.260.270). Vårt säte Suite 3A, Park Lane Business Center, Old Basford, Nottingham, NG6 0DU.

17.7 Vi är momsregistrerade.

16.8 Trots Dina rättigheter som anges ovan, om du är missnöjd med någon aspekt av de tjänster och/eller produkter som vi har gett till dig eller har några frågor eller kommentarer om dessa, kontakta oss genom att skriva till oss på:

Svit 3A
Park Lane Business Center
Old Basford
Nottingham
NG6 0DU
Storbritannien
eller ringa oss på +44 115 977 1683 eller e-post oss på support@sizegenetics.com Alla kundförfrågningar kommer att besvaras inom en rimlig tid, 48 timmar.

Jag bekräftar att jag är över 18 år och har läst, förstått och är överens om att dessa villkor och villkoren för webbplatsens disclaimer.

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter för de ändamål som anges i dessa villkor.